| СР | SR | EN |

Рубрике

Студије и огледи

 

У оквиру ове рубрике објављују се оригинални и прегледни  научни радови из области фолклористике, као и из свих научних дисциплина с којима се фолклор додирује ‒ етнологије, етномузикологије, лингвистичке и културне антропологије, друштвене историје, културних студија и сродних друштвених и хуманистичких наука.

 

 

Истраживања и грађа

Рубрика је отворена за теренску грађу и извештаје, укључујући и аудио, видео и фотографску документацију. Фолклористика објављује и друге типове релевантне грађе (архивска и библиографска грађа и сл.).

 

Прикази, рецензије, хроникa

У рубрици се објављују критички прикази научних и стручних публикација, научних скупова, аудио издања, и сл. Издавачи заинтересовани да се њихова издања представе у Фолклористици треба да на адресу уредништва пошаљу два примерка књиге, кратак опис садржаја и биографије аутора.

 

О ЧАСОПИСУ

Фолклористика је академски, рецензирани часопис Удружења фолклориста Србијe које окупља стручњаке, професионалце и дипломиране студенте. Покрећући Фолклористику, Удружење фолклориста Србије надовезује се на дугу традицију српских и југословенских часописа посвећених фолклору, какви су били: Караџић Тихомира Ђорђевића (1899‒1904), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор Павла Поповића (1921‒1939, 1954‒), Прилози проучавању народне поезије Алојза Шмауса и Радосава Меденице (1934‒1940), Народно стваралаштво ‒ Фолклор (1962‒1988), Расковник (1968‒2000). Часопис објављује радове о свим облицима фолклора и нематеријалне баштине у Србији и у свету и охрабрује различите теоријске, критичке и компаративне приступе. Поред тога што је посвећена високим академским стандардима, Фолклористика укључује и теренску грађу, желећи да подстакне научни дискурс и повезивање савремених теоријских становишта и допринесе научној комуникацији, развоју образовања и очувању нематеријалног културног наслеђа.
 

Фолклористика је индексирана у:

www.doiserbia.nb.rs

www.crossref.org

http://doi.fil.bg.ac.rs


 

Фолклористика 6/1 (2021)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАJ

 

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ
Зоја Карановић
, „Жени се, војно, нечу те“: Верност и неверност у српским народним песмама (из теренске збирке са Белог Тимока) 9–30
Ана Вукмановић, Лирски град: космички и људски. О представама града у јужнословенској усменој лирици 31–66
Даница Јовић, Записи предања у Етнографској збирци САНУ у периоду од 1886. до 1914. године 67–95
Дејан Ајдачић, Делатност Комисије за фолклористику при Међународном комитету слависта 97–106
Светлана Александровна Жадовская, От дневника погоды к автобиографической прозе: личный архив в культурном пространстве малого города 107–123
Николета Дојчиновић, Женско плесно тело као репрезент националне културе. Студија случаја: српске плесачице на пригодним поштанским маркама 125–139

 

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА
Биљана Јовановић
, Усмена традиција и усмена историја из околине Ужица 143–160

 

НАУЧНА ХРОНИКА
Бошко Сувајџић
, Коридор српске културе. На годишњицу одласка Миодрага Матицког 163–175
Ана Савић, Награда Вукове задужбине за науку 2020. године 177–178
Иван Златковић, Награда „Миле Недељковић“ за 2020. годину 179–181

 

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ
Дејан Илић, Обичаји и песме Срба у Турској 185–191
Магда Миликић, Болест из угла хуманистике 192–196
Марко Ђорђевић, Студија о симболици воде у јужнословенској усменој лирици 197–201
Младен Марковић, Певање из вика 202–204
Анастасија Живковић, Књига о манифестацијама посвећеним Светском дану Српског кола 205–210
Соња Петровић, Усмене историје у избору Драгослава Симића 211–215