| СР | SR | EN |

Рубрике

Студије и огледи

 

У оквиру ове рубрике објављују се оригинални и прегледни  научни радови из области фолклористике, као и из свих научних дисциплина с којима се фолклор додирује ‒ етнологије, етномузикологије, лингвистичке и културне антропологије, друштвене историје, културних студија и сродних друштвених и хуманистичких наука.

 

 

Истраживања и грађа

Рубрика је отворена за теренску грађу и извештаје, укључујући и аудио, видео и фотографску документацију. Фолклористика објављује и друге типове релевантне грађе (архивска и библиографска грађа и сл.).

 

Прикази, рецензије, хроникa

У рубрици се објављују критички прикази научних и стручних публикација, научних скупова, аудио издања, и сл. Издавачи заинтересовани да се њихова издања представе у Фолклористици треба да на адресу уредништва пошаљу два примерка књиге, кратак опис садржаја и биографије аутора.

 

О ЧАСОПИСУ

Фолклористика је академски, рецензирани часопис Удружења фолклориста Србијe које окупља стручњаке, професионалце и дипломиране студенте. Покрећући Фолклористику, Удружење фолклориста Србије надовезује се на дугу традицију српских и југословенских часописа посвећених фолклору, какви су били: Караџић Тихомира Ђорђевића (1899‒1904), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор Павла Поповића (1921‒1939, 1954‒), Прилози проучавању народне поезије Алојза Шмауса и Радосава Меденице (1934‒1940), Народно стваралаштво ‒ Фолклор (1962‒1988), Расковник (1968‒2000). Часопис објављује радове о свим облицима фолклора и нематеријалне баштине у Србији и у свету и охрабрује различите теоријске, критичке и компаративне приступе. Поред тога што је посвећена високим академским стандардима, Фолклористика укључује и теренску грађу, желећи да подстакне научни дискурс и повезивање савремених теоријских становишта и допринесе научној комуникацији, развоју образовања и очувању нематеријалног културног наслеђа.

Фолклористика је индексирана у:

www.doiserbia.nb.rs

www.crossref.org

Фолклористика 2/1 (2017)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ
Uroš Tomić, Murder Ballads in English: From Oral Tradition to Crime Fiction 7‒18
Јелена Јовановић и Зоја Карановић, Највећа је жалост за братом: О тексту и о мелодији 19‒39
María Tausiet, „Smrt ne postoji“: Etnografsko-religijski intervju o zagrobnom životu 41‒62
Весна Петреска, Мотивот предење во балканските народни култури со посебен осврт на македонската народна култура 63‒80
Александра Попин, Људска фигура на усадницима трију гробаља у области Раса 81‒98

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА
Зоја Карановић и Весна Ђукић, „Ћитна ћита проговара“: Неколико заборављених песама из Тимока 101‒107
Бранко Златковић, Одгој и заштита деце у народној традицији Жупе александровачке 109‒115
Зоја Карановић, Кач, земља чуда 117‒139 
Aleksandar Repedžić, Мafahabl – selo sreće (putopisna beleška) 141‒150

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ
Смиљана Ђорђевић Белић,
Фолклористичка истраживања 153–157
Maрина Младеновић Митровић​, Допринос проучавању хумора 158–160
Даница Јовић, Аутобиографија као прича о себи и o другима 161‒165
Selena Rakočević, Popular Music Genre in Interdisciplinary Narratives: Manele in Romania 166‒169
Јована Тодоровић, Традиција ‒ карневализовани палимпсест 170‒173

ХРОНИКА
Здравко Ранисављевић и Милош Рашић,
Играчка традиција Врања и околине – етнокореолошка истраживања и едукација 177‒182 
Saša Babič, Naučni simpozijum „O foklornim junacima“ 183‒184